ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ผบช.ศชต.ตรวจเยี่ยม ร.ร.ตชด.

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา พันตำรวจเอก พหล เกตแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ค่ายรามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท พิภพ พรหมยกรองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ พันตำรวจตรีจรอบ ดิษสระ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๒ ร้อยตำรวจเอกรังษี ปุริสาร รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๒ ร้อยตำรวจเอกนอบ บุญศรี ครู (สบ๒ ) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ร้อยตำรวจโทสุพัฒน์ ขุนเกลี้ยง รองสารวัตรกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ได้ให้การต้อนรับ พลตำรวจโท อนุรุต กฤษณะการะเกตุ ผู้บัญชาการศุนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ และคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพลเอกนวล คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ซึ่งมีคณะครู นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมให้การต้อนรับ ประมาณ ๓๐๐ คน

 

 

LaughingLaughingLaughing

Additional information