ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

กก.ตชด.๔๓ เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”  กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้จัดขึ้นและร่วมปั่นพร้อมกันทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๔,๙๐๐ คน โดยมี นายธำรงค์  เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

 

 

 

 

EmbarassedEmbarassedEmbarassed

Additional information