ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ขอเชิญร่วมชม "โคกหนองนา บันไดสู่ความยั่งยืน ชีวิต ตชด. หลังวัยเกษียณ" ในการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงกองทัพไทย ปี 2565

               ขอเชิญร่วมชม "โคกหนองนา บันไดสู่ความยั่งยืน ชีวิต ตชด. หลังวัยเกษียณ" ในการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงกองทัพไทย ปี 2565 ประเภทประชาชนทั่วไป (ทุกสาขาอาชีพ) ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยทหารหรือตำรวจ ผ่านแอปพลิเคชั่น RDCSCC โดยกด ติดตั้ง แอปพลิเคชั่น RDCSCC ตามลิงค์ และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ https://apps.apple.com/th/app/rdpscc-app/id1577030678

 

 

 

Additional information