ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ (อัคคีภัย)

 

 

               เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ตามสั่งการ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิงดวงเดือน ขุนทอง สว.กก.ตชด.๔๓(จอส.,กร.) ,พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔(จอส.) พร้อมด้วยกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา ,กำลังพลข้าราชการตำรวจชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของ ร้อย ตชด.๔๓๗ ,กำลังพล ฉก.ตชด.๔๓ และ ครูใหญ่ และคณะครู รร.ตชด.บ้านหาดทราย จำนวน ๑๘ นาย ได้ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค-บริโภค น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้งและอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-๑๙ ให้กับ นางแมะนิ มะสัน เป็นผู้ปกครองของ นร.รร.ตชด.บ้านหาดทราย (หลาน) เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๔/๕๕ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ผู้ประสบภัยพิบัติ "อัคคีภัย" ไฟไหม้บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่เขตบริการ รร.ตชด.บ้านหาดทราย เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๕.๓๐น. ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ได้สอบถามความต้องการความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุฯ และได้ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information