ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ติดตามการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รร.ตชด.บ้านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

          วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๔๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ มอบหมายให้ พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร รอง ผกก.ตชด.๔๓ เดินทางมาติดตามการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ รร.ตชด.บ้านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

Additional information