บก.ตชด.ภาค ๔ ร่วมกับ กก.ตชด.๔๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง

  • พิมพ์

 

 

            วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. บก.ตชด.ภาค๔ และ กก.ตชด.๔๓ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แนวรั้วกำแพงค่ายรามคำแหง และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ม.๗ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา โดยมี พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.กวินศักดิ์ พีรยศธนนนท์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔,พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ชัยวรุตม์ พร้อมญาติ รอง ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ธนวัสส์ ขนิษฐวงศ์ รอง ผกก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ต.หญิงสุนิสา ปฐมวณิชกะ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ ,พ.ต.ต.หญิง ดวงเดือน ขุนทอง สว.กก.ตชด.๔๓, พ.ต.ต.หญิงดาวัลย์ แก้วประชุม สว.กก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา บก.ตชด.ภาค๔ และกก.ตชด.๔๓ จำนวน ๕๐ นาย  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช แนวรั้วกำแพงค่ายรามคำแหง และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และภาวะทุพภิกขภัย ในพื้นที่ ม.๗ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา จำนวน ๔ ครัวเรือน