ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง - โครงการเลี้ยงเป็ดเทศ

 

 

 

 

 

 7.โครงการเลี้ยงเป็ดเทศและไก่พื้นเมือง

8.โครงการขยายพันธุ์พืช

 

 

 

 

9.โครงการปลูกหญ้าแฝก

   

10.โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

 

 11.โครงการปลูกพืชสมุนไพร

 

 

Additional information