ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ

คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมหน่วย

       เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๔ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมหน่วยและมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๓ โดยมี พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ท.ยงศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ คามิคลิขิตกุล รอง ผกก.ตชด.๔๓ และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๓ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมหน่วย

ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมหน่วย

       เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๔ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมหน่วยและมอบนโยบายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๓ โดยมี พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ท.ยงศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ คามิคลิขิตกุล รอง ผกก.ตชด.๔๓ และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๓ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อ่านเพิ่มเติม: ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมหน่วย

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

         เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๔ บก.ตชด.ภาค ๔ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๐๙ (COVID- 19) โดยมี พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ยงศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ฯ และ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ คามิคลิขิตกุล รอง ผกก.ฯ, ข้าราชการตำรวจในสังกัด, ประชาชนจิตอาสา และนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

Additional information