ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๒

เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๔ พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓/ผบ.ศฝด.๔๓๑ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖/ผบ.ศฝด.๔๓๑(สย.๑) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๒ บ.วังประจันใต้ ม.๔ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ได้เน้นย้ำกำลังพลให้เพิ่มความเข้มในการเฝ้าตรวจชายแดนเพื่อป้องกันการลับลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สืบสวนปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กวดขัน เฝ้าระวังไม่ให้ข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยเด็ดขาด เน้นย้ำความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด ๑๙

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๒

มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๔ พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ฯ , พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ คามิคลิขิตกุล รอง ผกก.ฯ , พ.ต.ท.สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู สบ.๓ ร่วมมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจ ฝอ.กก.ฯ ณ บริเวณหน้า กก.ฯ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อ่านเพิ่มเติม: มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

พิธีประดับยศ

    วันที่ 8 ธันวาคม 2563 พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.43 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ตชด.43 , พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รอง ผกก.ตชด.43 ร่วมประดับยศ แก่ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.43 ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.43

อ่านเพิ่มเติม: พิธีประดับยศ

แจกจ่ายถุงยังชีพ

  พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.43 พร้อมด้วยกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร้อย ตชด.434 เยาวชนดาวเด่นสัญจรภาคใต้ ร่วมแจกจ่ายถุงยังชีพ,ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก มูลนิธิวิทยากรลูกเสือชาวบ้าน ร่วมกับ กก.ตชด.43 ให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่  จ.พัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: แจกจ่ายถุงยังชีพ

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา.

      วันที่ ๖ ธ.ค.๖๓ พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตขด.๔๓, พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๒ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมกับ ม.ทักษิณ สงขลา ได้นำสิ่งของประกอบด้วยน้ำดื่มจำนวน ๔๕๐ แพ็ค ถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ถุงไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม: ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา.

Additional information