ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ติดต่อหน่วยงาน

 MG 7300

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

เลขที่ ๔๓๒ ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๑-๑๖๘๙ หรือ ๐-๗๔๓๒-๔๘๒๕

หรือ FAX  ๐-๗๔๓๒-๔๘๒๕


 

facebook fan page : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

Additional information