ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อทำหน้าที่วิทยากรผู้สอนภาษาไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อทำหน้าที่วิทยากรผู้สอนภาษาไทย
ลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัว วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

Additional information