ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

 

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

  

พลตำรวจโท วิชิต ปักษา
ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

พลตำรวจตรี ชวลิต สุขสุวรรณ์
ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔

 

 

Additional information