ตรวจ พท.,รปภ.การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน อ.นาทวี

  • พิมพ์

เมื่อ ๒๐๐๗๐๐ ส.ค.๕๗ ร.ต.ต.ประเสริฐ เทพศรี รอง หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓/๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตรวจ พท.,รปภ.การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน อ.นาทวี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ร.ร.บ้านนาทวี อ.นาทวีฯ

ผลการปฏิบัติ จากการตรวจทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฏพบวัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ