ตรวจค้นบุคคลผ่านเข้า-ออก งานตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป นานาชาติ

  • พิมพ์

เมื่อ ๑๗๐๓๓๐ ส.ค.๕๗ ร.ต.ต.สมชาย รัตนชูศรี รอง สว.กก.ตชด.๔๓ พร้อมพวกรวม ๕ นาย พร้อมด้วย ชป.เก็บกู้ฯ กก.๙ บก.กฝ.ฯ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ประจำเครื่องตรวจโลหะแบบบุคคลเดินผ่านฯ ตรวจค้นบุคคลผ่านเข้า-ออก งานตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป นานาชาติ รวมพลังชาวพุทธอาเซียน ๑๐ ประเทศ

ถวายเป็นพุทธบูชา และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนใต้ ณ ถ.นิพัทธ์อุทิศ ๓ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ