ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ตรวจ พท.กิจกรรมงานจำปาดะและของดีสะบ้าย้อย ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อ ๑๔๐๖๐๐ ส.ค.๕๗ ร.ต.ต.ประเสริฐ เทพศรี,ร.ต.ต.นฤดม สุขโข รอง หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓/๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตรวจ พท.กิจกรรมงานเจำปาดะและของดีสะบ้าย้อย ประจำปี ๒๕๕๗

ณ บริเวณหน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อยนั้น ผลการปฏิบัติ จากการตรวจทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฏพบวัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ


 

Additional information