ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

ตรวจ พท.กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อ ๑๒๐๕๓๐ ส.ค.๕๗ ร.ต.ต.นฤดม สุขโข รอง หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓/๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตรวจ พท.กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษาฯ ณ บริเวณหน้า สนง.ทต.นาทวี นั้น

ผลการปฏิบัติ จากการตรวจทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฏพบวัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

  

Additional information