ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1. ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประ.pdf)1. ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประ.pdf 815 kB
Download this file (2.ประกวดราคาอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 2 หลัง.pdf)2.ประกวดราคาอาคารเรือนแถวชั้นประทวน 2 หลัง.pdf 782 kB
Download this file (3.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf)3.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf 547 kB
Download this file (4.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf)4.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf 541 kB
Download this file (5.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf)5.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf 542 kB
Download this file (6.สอบราคาก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้านทุ่ง.pdf)6.สอบราคาก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้านทุ่ง.pdf 541 kB
Download this file (7.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf)7.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf 541 kB
Download this file (8.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf)8.สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู รร.ตชด.บ้าน.pdf 550 kB
Download this file (9.สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง.pdf)9.สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง.pdf 620 kB
Download this file (_10.สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิ.pdf)_10.สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิ.pdf 609 kB
Download this file (_11.สอบราคาจ้างโรงตรวจบุคคล ยานพาหนะ.pdf)_11.สอบราคาจ้างโรงตรวจบุคคล ยานพาหนะ.pdf 532 kB
Download this file (_12.สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ.pdf)_12.สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ.pdf 581 kB
Download this file (_13.สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ.pdf)_13.สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ.pdf 590 kB
Download this file (_14.สอบราคาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา.pdf)_14.สอบราคาวัสดุอุปกรณ์การศึกษา.pdf 528 kB
Download this file (_15.ประกาศสอบราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล).pdf)_15.ประกาศสอบราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล).pdf 580 kB
Download this file (_16.ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล).pdf)_16.ประกาศสอบราคาซื้อยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล).pdf 588 kB
Download this file (_17ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศ.pdf)_17ประกาศสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศ.pdf 97 kB
Download this file (_18ประกาศสอบราคา รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ.pdf)_18ประกาศสอบราคา รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1 ตันขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ.pdf 178 kB
Download this file (_19ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน.pdf)_19ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน.pdf 99 kB
Download this file (_20ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบบรรทุกน้ำ.pdf)_20ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบบรรทุกน้ำ.pdf 160 kB
Download this file (ประมาณการ ผนวก ก..pdf)จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 153 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 5436 kB

Additional information