ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

พื้นที่รับผิดชอบ

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓
กองร้อยปฏิบัติการ ๔๓๒-๔๓๗
ชุดเฝ้าตรวจชายแดน ๔๓๐๑ - ๔๓๐๗

map

Additional information