ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ฯ อ.หาดใหญ่

เมื่อ ๑๙๑๓๓๐ ส.ค.๕๗ ร.ต.อ.ศุภโชค สุดคง หน.ชป.singa และ ร.ต.ต.สมชาย รัตนชูศรี รอง สว.EOD กก.ตชด.๔๓/๒ นาย ปฏิบัติภารกิจร่วมประชุมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ โดยมี พ.อ.ภัทรเดช แก้วบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา เป็นประธาน

ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ 

Additional information