ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


รปภ.กิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียง "ร้อยเรียง สำเนียง ธงชาติ"

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค.๕๗ ร.ต.ต.นฤดม สุขโข รอง หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตรวจ พท.และติดตั้งเครื่องตรวจโลหะชนิดบุคคลเดินผ่านเพื่อ รปภ.กิจกรรมประกวดร้องเพลงประสานเสียง โครงการ"ร้อยเรียง สำเนียง ธงชาติ"

ณ สนง.เขตการศึกษา เขต ๓ อ.นาทวี นั้น ผลการปฏิบัติ จากการตรวจทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฏพบวัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ


 

Additional information