ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๑๐ ส.ค.๕๗

เมื่อ ๑๐ ส.ค.๕๗ พ.ต.ท.เดชา ดำวงศ์ สว.กก.ฯ/หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สมชาย รัตนชูศรี รอง สว.กก.ฯ /๕ นาย และ จนท.เก็บกู้ฯ กก.ตชด.๔๑, ๔๒, กก.๙ บก.กฝ.ฯ ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การปฏิบัติ 
๑. เมื่อ ๑๐๐๖๓๐ ส.ค.๕๗ เดินทางถึงสถานที่ปฏิบัติ
๒. เมื่อ ๑๐๐๗๓๐ - ๑๐๐๙๐๐ ส.ค.๕๗ ตรวจพื้นที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายในและภายนอกบริเวณหอประชุม วชิราลงกรณ
๓. เมื่อ ๑๐๐๙๑๕ - ๑๐๑๙๕๙ ส.ค.๕๗ ประจำเครื่องตรวจโลหะแบบบุคคลเดินผ่าน(Walk through) เพื่อตรวจผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและผู้เข้าร่วมพิธีฯ
ผลการปฏิบัติ 
๑. เสด็จฯ ถึงหอประชุมฯ เวลา ๑๗.๓๐ น. 
๒.จากการตรวจทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฏพบวัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด 
๓.ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน ๑,๘๕๑ คน
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

 

Additional information