ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ดูแลเด็ก ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จำนวน ๑ อัตรา

 

 

 

???????????? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อทำหน้าที่ดูแลเด็ก ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จำนวน ๑ อัตรา
????สอบวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพนมไพร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓
รายละเอียดอื่นๆ ตามที่แนบ

 

   

 

 

Additional information