ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๖ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.ตชด.ในสังกัด จำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นผู้มอบ

 

               เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๖ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด ผง.ร้อย ตชด.๔๓๒ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.ตชด.ในสังกัด จำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นผู้มอบ ณ ห้องณทัพพ์รดา โรงแรมเบดเวเคชั่น อ.เมือง จว.สงขลา

 

 

 

 

 

Additional information