ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๖ ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

                เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียงกัน บช.ตชด.ได้กำหนดให้บก.ตชด.ภาค ๔ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ในนาม บช.ตชด.โดยมี พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔ ,พ.ต.อ.พหล เกตุแก้ว รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ท.วิษณุ ชนะอักษร รอง ผกก.ตชด.๔๓, วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔, ข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๓, กก.๙ บก.กฝ.ฯ และฉก.ตชด.๔๓ ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงมีพระพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง และบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต จากวิกฤติโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ร่วมกับหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตกาชาด จว.สงขลา และรพ.สงขลา พร้อมทีมแพทย์พยาบาลให้บริการในกิจกรรมฯ ณ หอประชุมพนมไพร ค่ายรามคำแหง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้ร่วมกิจกรรมประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน ๗๗ คน บริจาคโลหิตได้จำนวน ๖๘ คน ได้บริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๐,๖๐๐ มิลลิลิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information