ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ชุดถ่ายทอดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ตชด.๔๓ วม ๑๒ นาย ร่วมกันซักซ้อมการถ่ายทอดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

        เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ตามสั่งการ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ ได้มอบหมายให้ ข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๔๓ และ ร้อย ตชด.๔๓๒ ชุดถ่ายทอดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ รวม ๑๒ นาย ร่วมกันซักซ้อมการถ่ายทอดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนภารกิจรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๖ ณ รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information