ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล. ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช. ตชด. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๒ และ ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

        

         วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น.
พล. ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช. ตชด. ,พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ รอง ผบก.อก. บช.ตชด. ,พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา รอง ผบก. ตชด.ภาค ๔ , พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ , พ.ต.ท. วสันต์ มาวิเลิศ รอง ผกก.ตชด.๔๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ชฝต.๔๓๐๒ พบ พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖/ ผบ.ศฝด.๔๓๑ ,ร.ต.อ.พรเทพ หมื่นแกล้ว รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖, ร.ต.อ.ปริวรรต หมาดรา หน. ชปข. ร้อย ตชด. 436, ร.ต.ท.เสกสรรค์ ดีนายัง หน.ชฝต.๔๓๐๒ พร้อมด้วย กพ.ชฝต.๔๓๐๒ ให้การต้อนรับ
ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
-แนะนำ การปฏิบัติงานด้านป้องกันชายแดน การตระเวนตามแนวชายแดน รวมถึงการลาดตระเวนร่วมไทย - มาเลเซีย
- การปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ให้มีความข้มแข็ง
- ให้กำลังพล พัฒนาที่ตั้งของหน่วย ให้มีความสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ
- การรักษายอดกำลังพลให้มีความพร้อม เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการ เข้า - ออกด่าน
- ชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่กำลังพล ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ ขอให้กำลังพลทุกนายมีสุขภาพแข็งแร็ง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายต่อไป
- เดินทางกลับแต่เวลา ๑๙๑๗๑๐ ก.พ.๖๖
ณ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ ๔๓๐๒ บ.วังประจันใต้ ม.๔ ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล พิกัด PH ๓๐๓๔๐๔

Additional information