ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตผกก.ตชด.๔๓ และข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๔๓ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผบ.ฉก.สงขลา/ ผบ.กกล.เทพสตรี พร้อมคณะฯ

            

         วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตผกก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ท.อิสรา เจตนานัง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๔๓ ,ร.ต.อ.คมคิด แก้วพิศุทธ์ รอง ผบ.ร้อยฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗,ร.ต.ต.ธวัชชัย อินทมะโน หน.ชฝต.๔๓๐๖, ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผบ.ฉก.สงขลา/ ผบ.กกล.เทพสตรี พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม สถานที่สร้างฐานปฏิบัติการร่วม ๓๔ บ.ทุ่งไทรแจ้ ม.๕ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อยฯ พิกัด PH ๙๓๑๑๕๙
ได้รับฟังการบรรยายสรุปและได้มอบโอวาท เน้นย้ำข้อห่วงใย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
- ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ สามารถตอบโต้ได้เมื่อมีเหตุการณ์
- บูรณาการกำลังทุกภาคส่วน
- การปรับปรุงพัฒนาที่ตั้งหน่วย
- มีระเบียบวินัย ไม่สร้างเงื่อนไข ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย ทุกประเภท
- ความรักสามัคคี ไม่แตกแยก
-ปฏิบัติตามพันธกิจ ๓ ประการของศปก.ทบ.
ได้อวยพรให้กำลังพลทุกนายสุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมได้มอบของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ณ ฐานปฏิบัติการ บ.สำนักเอาะ ม.๕ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พิกัด PH๙๖๖๑๘๑ /จุดตรวจร่วม ๓๔ บ.ทุ่งไทรแจ้ ม.๕ ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

Additional information