ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมคณะ เดินทางไปนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึก และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ ร้อย ตชด.๔๓๖ อ.เมือง จ.สตูล

 

              เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๖ ตามสั่งการ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ มอบหมายให้ พ.ต.ต.หญิง ดวงเดือน ขุนทอง สว.กก.ตชด.๔๓(จอส.,กร.) พร้อมพวกรวม ๓ นาย เดินทางไปรับฟังการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จาก บก.ตชด.ภาค ๔ โดยมี พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมคณะ เดินทางไปนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึก และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพล ณ ร้อย ตชด.๔๓๖ อ.เมือง จ.สตูล โดยมี พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ร้อย ตชด. ๔๓๖ พร้อมกำลังพล ร้อย ตชด.๔๓๖ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information