ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต “น้อมดวงใจ” บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) ๕ ธ.ค.๖๕

 

 

               เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผบก.ตชด.ภาค ๔ ,พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ท.ชัยวรุตม์ พร้อมญาติ รอง ผกก.ฯ รรท.ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ธนวัสส์ ขนิษฐวงศ์ รอง ผกก.ตชด.๔๓ ,วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๔๓ ร่วมกับหน่วย บก.ตชด.ภาค ๔ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต “น้อมดวงใจ” บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) ๕ ธ.ค.๖๕ โดยหน่วยกาชาด จว.สงขลา และรพ.สงขลา มาให้บริการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมพนมไพร ค่ายรามคำแหง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา มีผู้ร่วมกิจกรรมประสงค์บริจาคโลหิตจำนวน ๘๙ คน บริจาคโลหิตได้จำนวน ๘๐ คน ได้บริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๖,๐๐๐ มิลลิลิตร
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน ๘๗ นาย
- บก.ตชด.ภาค ๔ จำนวน ๑๕ นาย
- กก.ตชด.๔๓ จำนวน ๒๗ นาย
- กก.๙ บก.กฝ.ฯ จำนวน ๑๐ นาย
- ฉก.ตชด.๔๓ จำนวน ๓๓ นาย
- ประชาชน จำนวน ๒ คน
- วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จำนวน ๗ นาย
- เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลา จำนวน ๑๕ คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๑๑๑ คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information