ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ต.ค.และคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ๒๓ ต.ค. ณ วัดโคกเปี้ยว ม.๕ ต.เกาะยอ อ.เมือง จว.สงขลา

 

 

               เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๕ พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ท.หญิงดวงสมร ยินดี รอง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ท.หญิงสุนิสา ปฐมวนิชกะ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ (จอส.๙๐๔) พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔ (จอส., จอส.๙๐๔) พ.ต.ต.หญิงดวงเดือน ขุนทอง สว.กก.ตชด.๔๓ (จอส.กร., จอส.๙๐๔)และ ขรก.ตร.จิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ต.ค.และคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) ๒๓ ต.ค. ณ วัดโคกเปี้ยว ม.๕ ต.เกาะยอ อ.เมือง จว.สงขลา ด้วยการถวายเครื่องสังฆทาน หน้ากากอนามัยแก่โรงเรียนวัดพระปริยัติติทำวัดโคกเปรี้ยว จำนวน ๕๐๐ ชิ้น และมอบให้วัดโคกเปี้ยวอีกจำนวน ๕๐๐ ชิ้น โดยมี พระครูโกศลอรรถกิจ เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดโคกเปรี้ยวรับถวายสิ่งของ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้นำไปใช้ในช่วงมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ จากนั้นได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณรอบวัดโคกเปี้ยว เพื่อความสะอาดเรียบร้อย และปรับปรุงพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยมี สามเณร, ร.ต.ท.โกวิทย์ รัชนียะ นายก อบต.เกาะยอ และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
- ภิกษุสามเณร จำนวน ๒๐ รูป
- วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จำนวน ๔ นาย
- ข้าราชการตำรวจจิตอาสา ในสังกัด บก.ตชด.ภาค ๔ และกก.ตชด.๔๓ จำนวน ๕๐ นาย
- ประชาชน จำนวน ๒๐ คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information