ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ปฎิบัติภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสา ๙๐๔ ช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่ สนับสนุนอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบประชาชนที่มาร่วมรอส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และช่วยฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง การปฏิบัติในพระราชพิธี

 

 

               เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.ต.หญิงดวงเดือน ขุนทอง สว.กก.ตชด.๔๓, พ.ต.ต.หญิงดาวัลย์ แก้วประชุม สว.กก.ตชด.๔๓ ปฎิบัติภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสา ๙๐๔ ช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่ สนับสนุนอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบประชาชนที่มาร่วมรอส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และช่วยฟื้นฟูสถานที่ภายหลัง การปฏิบัติในพระราชพิธี เช่นการจัดเก็บสถานเก้าอี้ /ขยะ โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา/หัวหน้า จอส.๙๐๔ ประจำ จว.สงขลา ควบคุมการปฎิบัติร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.สงขลา ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information