ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ และข้าราชการตำรวจดีเด่น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ประจำปี 2565

 

 

              พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจเกษียณอายุราชการ และข้าราชการตำรวจดีเด่น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ประจำปี 2565 วันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง 12 กันยายน 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information