ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงและสอบสัมภาษณ์

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

Additional information