ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 590 ต้น

 

 

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.65 พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบก.ตชด.ภาค 4, พ.ต.ต.หญิงสินีนาถ คงพุทธ สว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 4 (จอส.), พ.ต.ต.ยศพนธ์ แก้วเส้ง ผบ.ร้อย ตชด.434, พร้อมด้วยกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค 4, กก.ตชด.43, ร้อย ตชด.434, สภ.กงหรา คณะครู และนร.รร.บ้านพูด กปร.กลาง, คณะครู ตชด.และนร.รร.ตชด.บ้านควนตะแบก, หัวหน้าส่วนราชการข้างเคียง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” จำนวน 590 ต้น ได้แก่ ต้นราชพฤกษ์ ต้นตะเคียนทอง ต้นพะยอม ต้นหลุมพอ ต้นมะฮอกกานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.65 ณ โรงเรียนบ้านพูด กปร.กลาง ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- วิทยากรจิตอาสา จำนวน 1 นาย
- ข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค 4, กก.ตชด.43และร้อย
ตชด.434 จำนวน 70 นาย
- ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.กงหรา 30 คน
- รร.ตชด.บ้านควนตะแบก 20 คน
- รร.บ้านพูด กรป.กลาง 100 คน
- รร.กงหราพิชากร 65 คน
- อบต.คลองเฉลิม 40 คน
- เทศบาลตำบอลคลองทรายขาว 45 คน
- เทศบาลตำบลกงหรา 20 คน
- รร.กลุ่มเครือข่าย รร.บ้านพูด กรป.กลาง จำนวน14 รร. รวม 100 คน
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 จำนวน 15 คน
- ประชาชนจิตอาสา 84 คน
รวมจำนวนทั้งหมด 590 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information