ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


พิธีการฝึกทบทวน ขรก.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อย คฝ. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 

 

               เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ เป็นประธานในการเปิดพิธีการฝึกทบทวน ขรก.ตร. ปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อย คฝ. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้เข้ารับการฝึกทบทวน ขรก.ตร. ร้อย คฝ. จำนวน ๑๗๐ นาย และครูฝึก ๕ นาย ณ ลานสนามฟุตบอล กก.ตชด.๔๓  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information