ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย.๖๕

 

 

               วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.   พล.ต.ต.อรรถวุฒิ อ่อนทรัพย์ ผบ.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผกก.ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ธนวัสส์ ขนิษฐวงศ์ รอง ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.นที ศรีสุข ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๗ รรท.ผกก.ตชด.๔๒, พ.ต.ท.ยศพล แก้วเส้ง ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๔, พ.ต.ท.โกเมน สุวรรณชาตรี ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๕ วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ พร้อมด้วยกำลังพลข้าราชการตำรวจจิตอาสา บก.ตชด.ภาค ๔, กก.ตชด.๔๒, กก.ตชด.๔๓, สภ.ทะเลน้อย คณะครู ตชด.และ นร.รร.ตชด.บ้านควนตะแบก, นายภูดิศ  ชนะวรรณโณ  นายอำเภอควนขนุน, หัวหน้าส่วนราชการข้างเคียง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน เฉลิมพระเกียรติ” จำนวน ๑,๐๕๐ ต้น ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นชุมแสง ต้นลำพู ต้นจิกนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๕ ณ สวนพฤกษศาสตร์พระนางตุง  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information