ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


พิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ ขรก.ตร. ในสังกัด กก.ตชด.๔๓

 

 

               วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ (ประธานในพิธี) รับพระราชทานพระพลังแผ่นดินต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ ขรก.ตร. ในสังกัด กก.ตชด.๔๓ ณ หอประชุมพนมไพร กก.ฯ โดยมี พ.ต.ท.ชัยวรุตม์ พร้อมญาติ รอง ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๒, พ.ต.ท.วีรศักดิ์ ศรีราชยา ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖ และ พ.ต.ท.ภัคพล  คุ้มวงศ์ ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗ เป็นตัวแทนผู้รับมอบให้แก่ ขรก.ตร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งป้องกันชายแดน, ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. และ ครู รร.ตชด. ในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information