ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ผ่านจอภาพ)

 

 

               วันจันทร์ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์  ครู (สบ๓) กก.ตชด.๔๓,  พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด  ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๒,  พ.ต.ท.อรุณ คำสุวรรณพจนา  ครู(สบ๒) กก.ตชด.๔๓/นายตำรวจนิเทศงานโครงการฯ และครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด ทั้ง ๑๕ รร. เข้าร่วมประชุมสัมมนาครูใหญ่ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔๑) ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๕ และร่วมเข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ผ่านจอภาพ) ณ ห้องประชุมแขวงโสภา  กก.ตชด.๔๓

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information