ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ประชุมสัมมนาครูใหญ่ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔๑) ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๕ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ผ่านจอภาพ)

 

 

              วันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๕ ว่าที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู (สบ๓) กก.ฯ/รับผิดชอบงาน รร.ตชด. พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๒ พ.ต.ท.อรุณ คำสุวรรณพจนา ครู(สบ๒) กก.ฯ/นายตำรวจนิเทศงานโครงการฯ และครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด ทั้ง ๑๕ รร. เข้าร่วมประชุมสัมมนาครูใหญ่ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔๑) ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๕ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ผ่านจอภาพ) ณ ห้องประชุมแขวงโสภา กก.ตชด.๔๓
โดย พล.ต.ท.ณัฐ สิงห์อุดม ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิเปิดการประชุมฯ

 

 

 

 

 

 

Additional information