ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๕ ภายใน พื้นที่หน่วย กก.ตชด.๔๓

 

 

               วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ ,พ.ต.ท.ชัยวรุตม์ พร้อมญาติ รอง ผกก.ตชด.๔๓,พ.ต.ท.สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู (สบ ๓) กก.ตชด.๔๓, สว.กก.ตชด.๔๓,ผบ.ร้อย ๑,๒ กก.ตชด.๔๓ ,วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา กก.ตชด.๔๓ จำนวน ๖๕ นาย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๕ ภายใน พื้นที่หน่วย กก.ตชด.๔๓ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือน เมษายน โดย ศอ.จอส.พระราชทาน จว.สงขลา จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการใน จว.สงขลาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสา ๙๐๔ จำนวน ๓ นาย ข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน จำนวน ๖๒ นาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information