ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ประชุมบริหารและรายงานผลการดำเนินงานของ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๔๓

 

 

                 วันศุกร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓/ประธานการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู(สบ.๓)กก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๒, พ.ต.ท.อรุณ คำสุวรรณพจนา ครู(สบ.๒)กก.ตชด.๔๓ และครูใหญ่ รร.ตชด. ในสังกัด กก.ตชด.๔๓ ร่วมประชุมบริหารและสรุปผลการปฏิบัติงานของ รร.ตชด.

 

 

 

Additional information