ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


การประชุมวิชาการ การพํฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔

 

 

                       วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สมเกียรติ เจริญเฉลิมศักดิ์ ครู(สบ.๓)กก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๒, พ.ต.ท.อรุณ คำสุวรรณพจนา ครู(สบ.๒)กก.ตชด.๔๓ และครูใหญ่ รร.ตชด.ในสังกัด กก.ตชด.๔๓ เข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference)

 

 

 

 

Additional information