ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ผกก.ตชด.๔๓ เป็นประธานเปิดโครงการ"การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning"สำรับครู รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.๔๓

 

 

             วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผกก.ตชด.๔๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" สำหรับครู รร.ตชด.สังกัด กก.ตชด.๔๓ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยทักษิน วิทยาเขตสงขลา

 

 

 

 

 

 

Additional information