ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต

         เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๔ บก.ตชด.ภาค ๔ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๐๙ (COVID- 19) โดยมี พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓, พ.ต.ท.ยงศักดิ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รอง ผกก.ฯ และ พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ คามิคลิขิตกุล รอง ผกก.ฯ, ข้าราชการตำรวจในสังกัด, ประชาชนจิตอาสา และนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓

Additional information