ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ร้อย ตชด.434 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พัทลุง

       จากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้เกิดอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่ 1 ธ.ค.63 เวลาประมาณ 00.50 น.ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 11 อำเภอ 62 ตำบล 544 หมู่บ้าน ร้อย ตชด434 จัดกำลังพลชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2 ชุด พร้อมกำลังพลจิตอาสา เพื่อเข้าดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง , ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง , ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง พร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มและยาเวชภัณฑ์และหน่วยยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์โดยประสานกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าดำเนินช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที

Additional information