ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ทดสอบความสามารถบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปฎิบัติหน้าที่ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๑๔๕ คน ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓ ค่ายรามคำแหง  โดยมี พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รอง ผกก.ตชด.๔๓ เป็นหัวหน้าฝ่ายการทดสอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information