ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


อบรมอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ พล.ต.ต.ไพโรจน์ ทานธรรม ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประทานเปิดพิธีการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ เป็นหลักสูตรประจำของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่นที่ ๒/๖๑ รุ่น " เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ " บรรยายให้กับข้าราชการตำรวจ กก.ตชด.๔๓,กก.ตชด. ๔๔ และประชาชนจิตอาสา จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๖๗๘ คน ณ หอประชุมมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์

 

 

 

 

 

 

 

Additional information