ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ "ปาบึก"

          เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๒/๖๑ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดกองกำกับการตำรวจชายตระเวนแดนที่ ๔๓ และลูกเสือชาวบ้าน อ.ระโนด ได้เดินทางเพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ม.๔ ต.ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา จากการประสบภัยธรรมชาติ “พายุปาบึก”  เคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชน วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดกองกำกับการตำรวจชายตระเวนแดนที่ ๔๓ และลูกเสือชาวบ้าน ร่วมด้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ชุดช่าง) ของ กก.ตชด.๔๓ ได้ร่วมกันตัดต้นไม้ และซ่อมแซมหลังคาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ม.๑ ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information