ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


พายุโซนร้อน "ปาบึก"

             ช่วงวันที่ ๓ – ๖ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา “พายุปาบึก” ได้เคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ทำให้หลายอำเภอบริเวณชายฝั่งของ จ.สงขลา ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายในพื้นที่อำเภอระโนด ทำให้บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายและต้องมีการอพยพราษฎรไปยังศูนย์อพยพตามที่ทางส่วนราชการจัดไว้ดังนั้น ในเบื้องต้นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ จึงได้มอบหมายให้ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ชุดช่าง) ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ เข้าดำเนินการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ราษฎร อ.ระโนด จ.สงขลา

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information