ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ติดป้ายชื่อต้นไม้ต่างๆ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๕๗ ร.ต.อ.สมหวัง ย้อยพลแสน รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๗ พร้อมข้าราชการตำรวจ กองร้อย ตชด.๔๓๗ ได้ช่วยกันติดป้ายชื่อต้นไม้ต่างๆ บริเวณรอบ กองร้อย ตชด.๔๓๗ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Additional information