ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ปลูกต้นไม้สวนป่าวังวิเศษ เนื่องในวันครบรอบ ๖๗ ปี ออป.

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. จนท.ร้อย ตชด.ที่ ๔๓๕ ชป.สวนป่าวังวิเศษ ร่วมหัวหน้างานสวนป่า พนังาน และ ลูกจ้าง ปลูกต้นไม้พยุงจำนวน ๖๗ ต้น พื้นที่หน้าสำนักงานสวนป่าวังวิเศษ เนื่องในวันครบรอบ ๖๗ ปี ออป.

 

  

Additional information